Wiadomosci

PIELGRZYMKA DO GRUZJI

TERMIN: 27.09 - 05.10.2017, CENA: 3190 PLN

CENA OBEJMUJE:

  • przelot samolotem: Warszawa - Tbilisi - Warszawa,
  • ubezpieczenie KL i NNW + pakiet rozszerzony o choroby przewlekłe,
  • na miejscu przejazdy busem z klimatyzacją,
  • opiekę przewodnika polskojęzycznego,
  • zakwaterowanie ze śniadaniem i obiadokolacją, pokoje 2-3 osobowe z łazienką

CENA NIE OBEJMUJE:

  • bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz zwyczajowe napiwki, a także inne opłaty związane z realizacją programu: 50 USD - płatne u pilota po przylocie do Gruzji. Opłata obligatoryjna.
  • wieczór gruziński płatny dodatkowo 20 USD, napoje do kolacji płatne dodatkowo.

Szczegóły tutaj.

Dodał: tomek (27 lutego 2017 20:33:43)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 15767

wr.JPG

Sprawozdanie z działalności Rady 15 767 Rycerzy Kolumba im. Matki Bożej Szkaplerznej w Łańcucie za Rok Bratni 2015/2016.


 

Czcigodny Księże Kapelanie,

Zacni Bracia Rycerzy Kolumba,

Minął kolejny Rok Bratni w rycerstwie. Jestem w obowiązku przedstawić Wam Bracia sprawozdanie z minionego roku bratniego 2015/2016.

Nasza Rada powstała w roku 2014. Z Waszej woli zostałem Wielkim Rycerzem i na mnie spadł zaszczytny obowiązek prowadzenia rady.

Na dzień dzisiejszy nasza rada liczy 30 braci. Jeden brat osiągnął pełnię rycerstwa i jest w III stopniu, trzech braci jest w II, a pozostali bracia w I stopniu rycerstwa. W minionym roku bratnim spotkania odbywały się systematycznie co drugi piątek miesiąca.

Aktywność Braci na spotkanich na przełomie 12 miesięcy kształtowała się podobnie jak w roku ubiegłym. Serdeczne podziękowania kieruję do braci, którzy systematycznie uczestniczyli w naszych spotkaniach. Musimy patrzec bardziej perspektywicznie na nasze działania i zakładać sobie coraz bardziej ambitniejsze cele i tym samym bardziej angażować się w prace na rzecz rady.

Drodzy Bracia, podsumowując ostatni rok działalności naszej Rady, zadajemy sobie pytanie czy każdy z nas zrobił wszystko na miarę swoich możliwości dla umocnienia naszego Zakonu. Jestem przekonany że tak jak to bywa w życiu odpowiedź nie jest i nie może być ani prosta ani jednoznaczna. Wielu z Braci wspierało mnie w trudnych chwilach pomagając, dając dobre rady i praktyczne wsparcie. Chciałbym im za to z całego serca podziękować. Bóg zapłać. Bracia, którzy nie mieli możliwości pełnego włączenia się do naszego wspólnego działania będą mogli w nowym roku bratnim wnieść wiele ciekawych pomysłów, inicjatyw i będą kontynuować ten kierunek naszej aktywności stając się w ten sposób znaczącym wsparciem dla naszej wspólnoty parafialnej.

Bracia, nasza mobilność w zjednoczenie wokół szeroko rozumianej Jedności, a przejawiająca się wspólnym działaniem przy realizacji wielu konkretnych programów i projektów służących Kościołowi, oraz wsparciu Kapłanów w pracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie ma decydujące i nie do przecenienia znaczenie w postrzeganiu naszego Zakonu przez środowiska z którymi współpracujemy i którym winniśmy służyć

Drodzy Bracia,

w skrócie przedstawię informację o działaniach w których braliśmy m.in.udział

- 14 listopada 2015r

- Nawiedzenie Obrazu Świętej Rodziny w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie stało się możliwe dzięki inicjatywie ks. proboszcza Tadeusza Kocóra oraz działających w parafii Rycerzy Kolumba. Obraz został przywieziony przez Rycerzy Kolumba z Głogowa Małopolskiego.

Peregrynacja w Łańcucie, która zbiega się z zakończonym wcześniej w Watykanie synodem poświęconym rodzinie, miała na celu ukazanie ideału Świętej Rodziny jako wzoru dla współczesnych rodzin i zachęcenie do pogłębienia: wiary, nadziei i miłości.

Przed wieczorną Mszą Św. obraz został procesyjnie wniesiony do kościoła i umieszczony przed ołtarzem, gdzie był wystawiony do 21 listopada br., czyli do momentu przewiezienia obrazu do parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim.
Podczas inauguracji nawiedzenia obraz Świętej Rodziny został powitany przez Wielkiego Rycerza Rady nr 15767 w Łańcucie, który wskazał, że czas nawiedzenia parafii przez obraz Świętej Rodziny, opromieniony błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka przyczyni się do pogłębienia refleksji na temat rodziny, jej istoty i zadań w Bożym zamyśle.
 

Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił Kapelan Rady nr 15767 w Łańcucie ks. Proboszcz Tadeusz Kocór, który powiedział m.in.:

"Stajemy w obecności świętej Rodziny w wizerunku siedemnastowiecznego artysty, obrazu który został pobłogosławiony przez Papieża Franciszka. Jesteśmy uczestnikami wielkiego wydarzenia, które odbywa się we wszystkich krajach gdzie obecni są Rycerze Kolumba .

Przychodzi wspólnota naszej Parafii, rodziny, dzieci i młodzież, osoby starsze, samotne i chore.

Przychodzimy by czerpać i uczyć się budowania Kościoła Domowego od najświętszej Rodziny.

To nawiedzenie jest wielką szansą dla odrodzenia życia religijnego naszych rodzin".

Na zakończenie uroczystej Eucharystii ks. Tadeusz Kocór - Kapelan Rady wyraził słowa dziękczynienia Panu Bogu za dar Świętej Rodziny. Jej obecności, za dar pracy, posługi i życia braci Rycerzy Kolumba, którzy są kustoszami tego obrazu. Następnie zawierzył Świętej Rodzinie wszystkie rodziny z parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie, ze szczególnym uwzględnieniem tych spodziewających się potomstwa, zatroskanych o swoje dzieci i przeżywających trudności. Rycerze Kolumba, polecili Świętej Rodzinie swoje rodziny, przede wszystkim małżonki i dzieci. Każdy z uczestniczących w nabożeństwie otrzymał obrazek z wizerunkiem Świętej Rodziny i modlitwą w intencji rodzin.
Podczas peregrynacji wierni spędzali czas na kontemplacji wizerunku Świętej Rodziny. Nawiedzenie to stanowiło szczególny czas łaski dla parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie, gdyż wielu mieszkańców przychodziło specjalnie, aby stanąć tu, przed osławionym wizerunkiem Świętej Rodziny. 

- 5 października czciliśmy św. Faustynę Kowalską, sekretarkę i apostołkę Bożego Miłosierdzia. W czasie wieczornej Mszy św. odbyło się wprowadzenie funkcjonariuszy łańcuckiej Rady Rycerzy Kolumba. Uroczystość Wprowadzenia Oficerów Rady Lokalnej na swoje Funkcje poprowadził Delegat Rejonu 7, Brat Marian Wójtowicz. W Uroczystości uczestniczyli także parafianie oraz małżonki i rodziny Rycerzy. Pod koniec uroczystości Bracia Rycerze wręczyli kwiaty swoim małżonkom.

- 21 grudnia - w uroczystej liturgii została otwarta Brama Miłosierdzia w naszej Jubileuszowej Świątyni. W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który zbiega się z 1050 rocznicą chrztu Polski, pamiętajmy, że to Jezus Chrystus jest jedyną bramą prowadzącą do Domu Ojca, a każdy kto przez tę bramę wejdzie, znajdzie zbawienie. Prosiliśmy Boga, abyśmy w tym Roku Jubileuszowym, przekraczając próg naszego kościoła, doświadczali Jego miłosierdzia, wypełniając warunki ustalone przez Kościół.

- W ramach spotkań rodzinnych mieliśmy okazję podzielić się opłatkiem wspólnie z naszymi żonami. Żona naszego brata przygotowała poczęstunek gdzie przy wspaniałym torcie i kawie mogliśmy śpiewać kolędy i podzielić się swoimi sprawami .

- Bracia bardzo aktywnie uczestniczyli w pracach przy kościele, a w szczególności pomagali Bratu Mieczysławowi przy ustawianiu konfesjonałów, choinek oraz budowie szopki Bożonarodzeniowej, a w okresie Wielkanocnym Grobu Pańskiego.

- Bracia bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach kościelnych dając dowód swojego oddania kościołowi oraz wierności i miłości Panu Bogu.

- Nasi Bracia uczestniczyli w szkoleniach m.in. w Radomiu organizowanych przez Radę Stanową .Natomiast w m-c kwietniu 2016 r Bracia uczestniczyli w Konwencji Rycerzy Kolumba w Łomży gdzie nasza Rada otrzymała wyróżnienie za całokształt swojej pracy w minionym Roku Bratnim m.in. za prowadzenie strony internetowej, utworzenie TV umożliwiającej oglądanie drogą internetową Mszy Św., i wszelkich uroczystości odbywających się w kościele, czy pisanie artykułów do gazetki parafialnej Gaude Mater.

- Ostatnim naszym wspólnym wyjazdem był udział Pocztu sztandarowego w ingresie Jego Ekscelencji Ks Biskupa Adama Szala.

Podsumowując miniony Rok Bratni pragnę serdecznie podziękować za przewodnictwo duchowe, katechezy oraz modlitwę Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Kocórowi.

Księże Proboszczu dałeś nam możliwość pełnego uczestnictwa w życiu naszego kościoła, prowadziłeś nas drogą która przybliżyła nas bardziej do Boga. Niech nasza Patronka Matka Boża Szkaplerzna stokroć Ci za to wynagrodzi.

Pragnę również podziękować delegatowi rejonowemu Bratu Marianowi Wójtowiczowi za pracę włożoną w rozwój naszej rady.

Dziękuję również wszystkim funkcjonariuszom naszej rady, oraz Wam Zacni Bracia za poświęcony czas, wsparcie oraz modlitwę.

Zacni Bracia,

Zdaję sobie sprawę z tego , że nie wszystko zostało zrobione tak jak powinno. Mam nadzieję, że nowy Rok Bratni przyniesie nam więcej inicjatyw i w przyszłości wejdą one do kanonu naszych corocznych podsumowań działalności naszej Rady.


 

Po złożonym sprawozdaniu nastąpił wybór nowych funkcjonariuszy Rady.

Funkcjonariuszami nowej Rady Rycerzy Kolumba zostali:


 

Andrzej Piechowski- Wielki Rycerz

Ireneusz Domka - Z-ca Wielkiego Rycerza

Krzysztof Wojnar - Sekretarz d.s. finansów

Adam Iwiński - Skarbnik

Łukasz Wais - Kanclerz

Marek Mycek - Kustosz

Tomasz Siwarga - Kronikarz

                                                                                                                             Andrzej Piechowski WR


 


 


 

Dodał: andrzej (13 lipca 2016 12:11:45)

Nowa Rada Rycerzy Kolumba wybrana

logo-6-konwencja.png

W trakcie VI Konwencji Stanowej odbywającej się w dniach 22-23 kwietnia 2016 roku w Łomży, została wybrana nowa Rada Stanowa na Rok Bratni 2016/17.

Delegatem Stanowym ponownie został wybrany br. Andrzej Anasiak. Oto skład nowej Rady Stanowej od 1 lipca 2016 roku:

Delegat Stanowy - br. Andrzej Anasiak

Sekretarz Stanowy - br. Tomasz Wawrzkowicz

Skarbnik Stanowy - br. Krzysztof Zuba
Radca Stanowy - br. Andrzej Stefaniuk
Kustosz Stanowy - br. Dariusz Wolniak

Dodał: andrzej (24 kwietnia 2016 08:16:45)

Jurku, bracie, do zobaczenia

thumb.html.jpg

W sobotę, 19 marca, odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku Jurka Wawrzkowicza. Wspaniałego męża, kochającego i wymagającego ojca, rozkochanego bez pamięci we wnuku dziadka. Człowieka wielkiej, niezłomnej wiary. Karatekę i Rycerza Kolumba. Twardego, prawdziwego mężczyznę pochodzącego z Ustrzyk Dolnych. Człowieka prawego i uczciwego, który zawsze szedł w życiu prostą drogą. Człowieka przy tym niesamowicie skromnego, nieprawdopodobnie odpowiedzialnego, który dla siebie szukał pracy, a zaszczyty zostawiał innym. Człowieka zawsze chętnego do pomocy każdemu, kto jej potrzebował. Zapalonego fotografa - oddawał się tej pasji także w Zakonie, pelniąc posługę Fotografa Stanowego.

 

Jurek w rzeszowskiej Radzie Rycerzy Kolumba był m.in. dobrym duchem akcji "Bilet dla brata", której celem jest zebranie funduszy na pokrycie kosztów przyjazdu młodzieży ze Wschodu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Mocno zaangażował się także w pomoc Zakonu przy organizacji koncertów Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie - największego cyklicznego, uwielbieniowego koncertu w Europie, a może i na świecie. Nigdy nie szczędził czasu i energii tam, gdzie można było zdziałać coś dobrego. Do pracy na rzecz dobra zawsze był spośród nas pierwszy...

Był członkiem Zespołów Inicjacyjnych I, II i III Stopnia przy Radzie Rycerzy Kolumba Nr 15268 w Rzeszowie. W szeregi Zakonu Rycerzy Kolumba przyjął kilkuset Braci z całej południowo-wschodniej Polski. Przyczynił się do utworzenia kilkunastu Rad Lokalnych Rycerzy Kolumba. Wielokrotnie uczestniczył w "Niedzielach Rycerskich", w Polsce i na Ukrainie.

Był Wolontariuszem na Polach Namiotowych w Rzymie podczas Kanonizacji Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.

Jurek był także wieloletnim członkiem i instruktorem Klubu Sportowego Oyama Karate w Rzeszowie. Jerzy poza realizacją swojej pasji jaką było karate przez wiele lat budował Klub również w sensie dosłownym, przyczyniając się do powstania DOJO w Rzeszowie. Przygotowywał się do Egzaminu na Czarny Pas Karate.

 

Jurek swój egzamin z życia zdał celująco. Także w ostatnich miesiącach, kiedy ciężka choroba robiła ogromne spustoszenie w Jego organizmie, a on sam bardzo cierpiał, co znosił z wielkim męstwem. O powrót do zdrowia "walczył" do końca, w czym z całych sił wspierała Go rodzina i przyjaciele, ale jednocześnie był pogodzony z "Wolą Pana Boga". Miał zaledwie 53 lata.

 

 Osobiście jestem Mu wdzięczny, że zachęcił mnie do wstąpienia do Zakonu Rycerzy Kolumba, co okazalo się dla mnie bardzo cennym doświadczeniem na drodze wiary.

W Ostatniej Drodze Jurkowi, poza rodziną towarzyszyli Czcigodni Księża, na czele z Ks. Kapelanem Programowym Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, Księdzem Kapelanem Diecezjalnym Rycerzy Kolumba Diecezji Rzeszowskiej i Księdzem Dziekanem z Sędziszowa Małopolskiego; Rycerze Kolumba z wielu stron Polski, na czele z Delegatem Stanowym, Korpusem Reprezentacyjnym Stopnia Patriotycznego; przyjaciele z Klubu Sportowego Oyama Karate, znajomi i koledzy, których spotkał na swojej Drodze Życia.

 

Jurku, do zobaczenia na "niebieskich połoninach". Wierzymy, że Ty już tam jesteś i robisz fotoreportaż, jak to jest w niebie.

Vivat Jesus! Jaromir Kwiatkowski, Tomasz Wawrzkowicz. Foto: Zbigniew Marcinkiewicz.

Dodał: andrzej (21 marca 2016 12:08:48)

Odszedł do "Domu Ojca" Brat Jerzy Wawrzkowicz

"Czcigodni Księża Kapelani,

Zacni Bracia Rycerze,

Drodzy Przyjaciele,

 

Po długiej i ciężkiej chorobie Odszedł do "Domu Ojca" Brat Jerzy Wawrzkowicz, Zastępca Wielkiego Rycerza Rady Nr 15268 w Rzeszowie, Kustosz Rejonu 7, Fotograf Stanowy, Rycerz w Stopniu Patriotycznym, Członek Korpusu Reprezentacyjnego Stopnia Patriotycznego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. 

 

Msza Św. pogrzebowa odprawiona będzie w sobotę 19. marca 2016 r., o godzinie 11.30 w Kaplicy cmentarza "Wilkowyja" w Rzeszowie, ul. Cienista 3.

 Wcześniej Rycerze Kolumba poprowadzą Różaniec.

 

 Po Mszy Św. Brat Jerzy pochowany zostanie na cmentarzu "Wilkowyja" w Rzeszowie.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Mu Świeci...

 

Vivat Jesus!

 

Kapelan Diecezjalny Rycerzy Kolumba Ks. Janusz Kosior, Tomek Wawrzkowicz, Rycerze Rady Lokalnej Nr 15268 w Rzeszowie."

 

Dodał: andrzej (16 marca 2016 06:13:25)

[ 1 2 3 4 5 ]
(C) 2014 Rycerze Kolumba - Łańcut. Wszystkie prawa zastrzeżone.